Landschapsvisie Klooster Ter Apel en omgeving klaar

De 'Landschapsvisie Klooster Ter Apel en omgeving' is afgerond. Op woensdag 18 september presenteerden de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, gemeente Westerwolde, Stichting Museum Klooster Ter Apel en Staatsbosbeheer met trots de nieuwe visie. Deze presentatie en de feestelijke onthulling van een entree-element markeren de nieuwe fase van visie naar uitvoering en ook het gezamenlijk optrekken hierin de komende 10 jaar.

Het klooster van Ter Apel is zeer geliefd en bekend in Noord-Nederland. De plek is meer dan alleen het Klooster. Een betere samenhang tussen klooster en omgeving met de cultuurhistorie als basis, maakt het gebied aantrekkelijker. En door meer en beter samen te werken en krachten te bundelen, wordt het mogelijk om meerdere functies in het complex onder te brengen. Daarmee functioneert de kloosterenclave als economisch vliegwiel voor een nog groter gebied en alle bewoners en gebruikers.

Afbeelding van het Klooster Ter Apel
Klooster Ter Apel

Samenwerken aan toekomst monumenten

De heer Camille Oostwegel van de Commissie Herbestemming Monumenten nam een exemplaar van de Landschapsvisie Klooster Ter Apel en omgeving in ontvangst: ”Deze visie is het bewijs dat betrokken partijen samen deze prachtige omgeving, een gebied met veel potentie, unieke rijksmonumenten, natuur uit de tijd van de Veenkoloniën en het middeleeuwse Klooster ter Apel, willen ontwikkelen en toekomstbestendig willen maken. Door de komende jaren hun samenwerking te intensiveren zullen ze zeker in deze opzet slagen.”

Klooster en omgeving één geheel

Het Wandelbos, de zwerm van bebouwing, de Ruiten Aa en het populaire Boschhuis zijn essentiële onderdelen van de Kloosterenclave. Je moet de kloosteromgeving als één geheel zien om de historische rijkdom van het gebied tot haar recht te laten komen. De afgelopen jaren werkten Stichting Museum Klooster Ter Apel, de gemeente Westerwolde, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Staatsbosbeheer samen met bewoners en gebruikers aan de landschapsvisie. Alle partijen die actief zijn in het gebied zijn, onder leiding van LAOS landschapsarchitecten, betrokken bij de planvorming. Zo is een breed gedragen landschapsvisie voor het klooster en de directe omgeving gerealiseerd.

Visie met cultuurhistorie als basis

De 'Landschapsvisie Klooster Ter Apel en omgeving' gaat uit van de kloosterenclave door de eeuwen heen. De visie onderscheidt 3 perioden in de geschiedenis van het klooster en de omgeving: de kloosterenclave als zelfvoorzienende eenheid (1465–1619), de kloosterenclave als eigendom van de stad Groningen (1619-1970) en de kloosterenclave in het landschap (1970- 2018). Deze historische gelaagdheid is nog steeds herkenbaar in de omgeving van het klooster.

Uitvoering in deelprojecten

De komende 10 jaar werken betrokken partijen gezamenlijk aan de uitvoering van deelprojecten van deze visie. Zo werken Stichting Museum Klooster Ter Apel en Staatsbosbeheer nu aan het Kanukjespad, een route waarin kleuterklassen kennismaken met de kloostergeschiedenis en de flora en fauna in de periode 1465-1614. En zijn met subsidie van gemeente Westerwolde al twee entree-elementen gerealiseerd.