Aanvraag voorbereiden Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2019-2020

Grote rijksmonumenten kampen vaak met restauratieachterstanden. Het gaat dan om kostbare restauraties. Met de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2019-2020 stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap € 60 miljoen beschikbaar om deze gebouwen te behouden voor de toekomst.

De regeling is bedoeld voor rijksmonumenten met een restauratieproject van minimaal 2,5 miljoen euro aan subsidiabele kosten.

Kasteel De Haar met ophaalbrug en waterpartij.
De afbeelding van Kasteel de Haar is gekozen als voorbeeld van een groot rijksmonument. Het is niet bekend of dit monument een subsidieaanvraag zal doen.

Restauratie, verduurzaming, toegankelijkheid en meervoudige opgave

Eigenaren kunnen met deze regeling subsidie aanvragen voor de restauratie van een groot rijksmonument. Als zij besluiten ook een substantiële investering te doen in de verduurzaming van het monument, wordt het subsidiepercentage verhoogd. Daarnaast kan de verbetering van de toegankelijkheid van het monument of een zogenoemde meervoudige opgave ook tot verhoging van het subsidiepercentage leiden.

Alle informatie over de subsidieregeling vindt u in het onderwerp Subsidie restauratie grote monumenten.

Aanvragen voorbereiden

Subsidieaanvragen kunnen van 1 juli 2019 tot en met 16 september 2019 worden ingediend bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. U kunt uw aanvraag wel alvast voorbereiden. Het aanvraagformulier en het vereiste begrotingsmodel vindt u op de pagina Restauratiesubsidie aanvragen.