Koloniën van Weldadigheid voorgedragen voor Europees Erfgoedlabel

De Koloniën van Weldadigheid kunnen de titel Europees Erfgoedlabel krijgen. De ministerraad heeft er op voorstel van minister Van Engelshoven van Cultuur mee ingestemd dat Nederland samen met België de Koloniën van Weldadigheid bij de Europese Commissie voordraagt voor de titel Europees Erfgoedlabel.

Overzichtsfoto uit de lucht van een van de Koloniën van Weldadigheid: Veenhuizen

Overzicht van een van de koloniën: Veenhuizen

Hiermee neemt het kabinet het advies van de Raad voor Cultuur voor deze voordracht over.

De koloniën werden gevormd in de tijd dat Nederland en België nog één land waren. Nederland en België doen daarom de voordracht gezamenlijk. De vijf Nederlandse koloniën, waaronder Frederiksoord en Veenhuizen, worden samen met de twee Vlaamse koloniën voorgedragen voor de titel. Eind februari zal België, mede namens Nederland, de voordracht indienen. Naar verwachting besluit de Europese Commissie aan het eind van het jaar over de nominatie.

Experiment

In 1818 werden de Koloniën gesticht door de Maatschappij van Weldadigheid. De bedoeling van het project was om armen tot goede burgers om te vormen door ze te laten werken op onontgonnen land. Het project wordt gezien als omslagpunt in de armenzorg in Europa. Voor het eerst werd er op zo'n grote schaal met armoedebestrijding geëxperimenteerd in een poging het leven van armen en daklozen te verbeteren.

Europees Erfgoedlabel

Het Europees Erfgoedlabel is een initiatief van de Europese Unie en wijst locaties aan die een sleutelrol hebben gespeeld in Europa en de totstandkoming van de Europese Unie. Het Europees Erfgoedlabel geeft een beeld van de gezamenlijke geschiedenis en cultuur van Europa en wil hiermee bijdragen aan de dialoog  tussen de Europese Unie en haar burgers. De gekozen locaties moeten zich vooral inspannen voor educatieve activiteiten gericht op jongeren.

In Nederland hebben op dit moment het Vredespaleis, Westerbork en het Verdrag van Maastricht het label al.