40 miljoen euro voor erfgoed in leefomgeving van de toekomst

Hoe maak je historische stads- en dorpskernen aardgasvrij en energieneutraal? En hoe ga je om met monumentale woningen in krimpgebieden? Wat kunnen we leren van waterbeheer in het verleden bij hedendaagse wateroverlast? Minister Van Engelshoven trekt € 20 miljoen uit om met behulp van erfgoed oplossingen te zoeken voor dit soort uitdagingen. Gemeentes en provincies verdubbelen dit bedrag tot een totaal van ongeveer € 40 miljoen. Vandaag ondertekende de minister met overheden en maatschappelijke organisaties de Erfgoed Deal in Madurodam.

Groepsfoto in Madurodam van de diverse organsaties die zojuist de Erfgoed Deal hebben ondertekend
Beeld: Phil Nijhuis
Diverse organsaties hebben zojuist de Erfgoed Deal ondertekend

Van Engelshoven: “De komende jaren staan we voor grote ruimtelijke opgaven: wijken moeten worden verduurzaamd, nieuwe energie moet worden opgewekt en getransporteerd. Bij de inrichting van onze leefomgeving moeten we rekening houden met wateroverlast, droogte én hitte. En onze steden groeien verder terwijl in andere gebieden bevolkingsdaling en leegstand problemen veroorzaken. Al deze opgaven raken onherroepelijk ook monumentale panden, historische stads- en dorpskernen en eeuwenoude landschappen. Bij de opgaven voor de toekomst kunnen we leren van ons erfgoed. En daarmee kunnen we ons erfgoed veiligstellen voor de toekomst”.

Erfgoed Deal

In de Erfgoed Deal worden afspraken gemaakt over de verbinding van erfgoed met de grote ruimtelijke opgaven van dit moment: energietransitie en verduurzaming, klimaatadaptatie en stedelijke groei en krimp. De Erfgoed Deal sluit zoveel mogelijk aan bij bestaande initiatieven. Initiatieven die raken aan de hoofdthema’s kunnen financieel worden ondersteund zodat ze naar een hoger kwaliteitsniveau getild kunnen worden. Voor de uitvoering van de Erfgoed Deal zal een programma worden opgesteld.

De Erfgoed Deal is een samenwerkingsverband tussen de ministeries OCW, BZK, IenW en LNV, Interprovinciaal Overleg (IPO), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Federatie Grote Monumentengemeenten, Federatie Instandhouding Monumenten,  Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LandschappenNL, het Rijksvastgoedbedrijf en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit.