05 juli Zomermiddag Netwerk Historisch Cultuurlandschap: groenblauwe dooradering

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie RCE, Smallepad 5, Amersfoort

Zet in mijn agenda

In deze bijeenkomst van het Netwerk Historisch Cultuurlandschap staat de streekeigenheid en kwaliteit van groenblauwe dooradering centraal.

Groenblauwe dooradering staat volop in de belangstelling. In het Nationaal Programma Landelijk Gebied is opgenomen dat er 10% groenblauwe dooradering (GBDA) gerealiseerd moet worden. In de provinciale plannen is de maatregel groenblauwe dooradering uitgewerkt en komen er middelen beschikbaar om te gaan aanleggen. Toch zijn er ook vragen.

Hoe gaan we om met bestaande landschapselementen? Hoe zorgen we voor dooradering die past bij de landschappen? Hoe denken we over landschapselementen in de overgangsgebieden van natuur naar landbouw of in de overgangsgebieden tussen stedelijk gebied en landelijk gebied?

Aanmelden

Deze bijeenkomst is alleen live bij te wonen en wordt niet gestreamd of opgenomen. 

Hoewel de bijeenkomst gratis is, is aanmelden wel noodzakelijk.  U kunt zich aanmelden via onderstaande aanmeldknop.

Programma

Tijd Onderwerp
12:45 Inloop
13:15 Opening en inleiding door dagvoorzitter Patricia Braaksma (NHC)
13:30 Aanvalsplan biodiversiteit, het bredere kader - Louise Vet (Voormalig directeur NIOO-KNAW / emeritus hoogleraar Evolutionaire Ecologie WUR)
14:10 Kennisagenda Groenblauwe dooradering
14:40 Pauze
15:10 Greppelland Fryslân - Greetje Mast (Landschapsbeheer Friesland)
15:40 Aanleg van groene dooradering: de praktijk - Charlotte witte (Vereniging Nederlands Cultuurlandschap)
16.20 Afsluiting, met aansluitend netwerkborrel