20 juni Stadsarcheologiedag 2024

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie RCE, Smallepad 5, Amersfoort + online

Zet in mijn agenda

Op de jaarlijks terugkerende Stadsarcheologiedag worden actuele vondsten en thema’s binnen de stadsarcheologie belicht. De dag wordt georganiseerd in samenwerking met de Stichting voor de Middeleeuwse Archeologie (SMA).

De presentaties van dit jaar geven een mooi overzicht van onderzoek dat recent is uitgevoerd en deels nog wordt uitgevoerd. De dag voert ons onder andere naar de voorganger van de Stadswaag uit 1590 in Leeuwarden en naar de Hofkapel in Den Haag. Maar ook is er aandacht voor methodologische aspecten, zoals de meerwaarde van kleinschalig onderzoek naar afvalcontainers, specialistisch onderzoek in de stad, het toepassen van geofysisch onderzoek, en nog veel meer.

U kunt dit platform live in Amersfoort of online bijwonen.

Aanmelden

De bijeenkomst is gratis, maar aanmelden is wel nodig. U ontvangt een bevestiging per mail over uw wijze van deelname.

Programma

Tijd Onderwerp
9.30 Inloop met koffie en thee
10.00 Welkom en inleiding
10.15 Vondsten van ver? Nieuwe inzichten in de materiële neerslag van migranten in de 17de eeuw
Marijn Stolk (Marijn Stolk Archeologie)
10.45 Een smeltkroes van smaken? Archeobotanisch en historisch onderzoek naar de plantaardige ingrediënten van de vroegmoderne maaltijd
Merit Hondelink (RAAP / Universiteit Groningen)
11.15 Monsters in de stad
Kasper van den Berghe (FindX)
11.45 Geofysisch onderzoek in stedelijke context. Mislukkingen en resultaten, het draait allemaal om de vraagstelling
Joep Orbons (ArcheoPro)
12.15 Vragen/discussie
12.30 Lunch
13.30 Een Zutphense ‘Ridderzaal’? Macht in architectuur in de dertiende eeuw
Michel Groothedde (gemeente Zutphen)
14.00 Hofkapel. Archeologisch onderzoek in het kader van de Binnenhofrenovatie.
Andjelko Pavlovic (gemeente Den Haag)
14.30 Het archeologisch onderzoek naar de voorganger van de Stadswaag uit 1590 in Leeuwarden in breder perspectief.
Jan-Willem Oudhof (gemeente Leeuwarden)
15.00 Koffie/thee
15.15 De mogelijkheden en resultaten van archeologisch onderzoek bij de plaatsing van ondergrondse afvalcontainers in de binnenstad van Leiden
Chrystel Brandenburgh (Erfgoed Leiden en Omstreken)
15.45 Onderzoek naar de Oude Buyshaven in Enkhuizen
Dieuwertje Duijn (Archeologie West-Friesland)
16.15 Stadsarcheologisch onderzoek in een gekrompen Middeleeuwse stad: problematiek en eerste resultaten van stadsarcheologie in het roemruchte Zichem
Elly Heirbaut (LAReS) & Dries Tys (IOED de Merode)
16.45 Vragen/discussie
17.00 Afsluiting
Voor de aanwezigen wordt er na afloop een drankje geschonken.