12 juni Cultureel erfgoed en waterbeheer

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie RCE, Smallepad 5 te Amersfoort, Kinderdijkzaal

Aanleiding voor deze bijeenkomst is de erkenning van de praktijk van traditionele graslandbevloeiing als immaterieel erfgoed door UNESCO. Graslandbevloeiing is één van de voorbeelden hoe oude landschapsstructuren met bijbehorende praktijkkennis kunnen worden ingezet voor Water en Bodem Sturend en om klimaatopgaven te realiseren. Tijdens het programma gaan sprekers in op de bredere vraagstelling hoe cultureel erfgoed te betrekken is bij het creëren van een klimaatrobuust landschap.

Aanmelden

Deelname is gratis, u dient zich wel aan te melden.

Programma

Tijd Onderwerp
13.15  Ontvangst met koffie en thee
13.35 Welkom door de dagvoorzitter, Ellen Vreenegoor, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)
13.45

Een UNESCO-toekenning, geen sinecure 
Korte inleiding op de dag, met een terugblik op de UNESCO-aanvraag, een korte film en een vooruitblik: wat brengt zo'n toekenning eigenlijk met zich mee?

Edwina Brinckmann-Rouffaer, Stichting Waterpark en Veldwerkcentrum Het Lankheet

14.05

Op landschappelijke basis 
Hoe kunnen we landschapslogica inzetten voor klimaatadaptatie en biodiversiteit? Door begrip van landschappelijke systemen en de daarmee samenhangende ecologische en daarbij de culturele logica als uitgangspunt te nemen voor ruimtelijk ontwerp. Zo kunnen we van historische watersystemen ontwerpprincipes leren voor actuele toepassingen in duurzaam water- en natuurbeheer in stedelijke context?

Steffen Nijhuis, hoogleraar TU Delft Faculteit Bouwkunde, Sectie Landschapsarchitectuur 

14.25

Natuurmonumenten als erfgoedorganisatie, erfgoed en natuur in samenhang in het Nederlandse landschap 
Deze presentatie gaat in op de relatie erfgoed en Natuurmonumenten. En hoe sinds haar oprichting in 1905 de vereniging omgaat met de collectie uiteenlopend erfgoed in haar natuurgebieden. De verbinding tussen natuur en erfgoed in deze gebieden en hoe deze elkaar vaak zelfs versterken. Vloeiweidensystemen zijn hier een prachtig voorbeeld van.

Michiel Purmer, specialist erfgoed bij Natuurmonumenten

14.45

Water, Bodem en Erfgoed onlosmakelijk verbonden 
In deze presentatie laat de RCE zien hoe vanuit het programma Erfgoed, Water en Klimaat het verleden als kennisbron kan worden ingezet bij klimaatopgaven.

Ellen Vreenegoor, RCE, programma Erfgoed, Water & Klimaat

15.05 Pauze
15.30

Awa pa Kòrsou en Bonaire
Presentatie over de historische waterbeheer op de Antillen vanuit zowel het immateriële kant van het watergebruik als een analyse van het historische watersysteem.

Jet Bakels (KIEN) en Suzanne Loen (TU Delft)

15.50

Erfgoed, een blik op de toekomst 
Wat is het belang van cultureel (immaterieel) erfgoed? Actief gebruik leidt tot toekomstvisies die breed gedragen worden. Zo wordt het ook mogelijk om effectief bij te dragen aan cultuur-, klimaat- en natuuropgaven.

Kathleen Ferrier, voorzitter UNESCO-commissie Nederland

16.10

Presentatie van de 'digitale kaartlaag historische vloeisystemen’
De samenstellers presenteren een digitale kaartlaag waarop locaties staan ingetekend waar traditioneel is bevloeid. Tijdens de inventarisatie van deze locaties zijn interessante vondsten gedaan, waarvan enkele worden toegelicht. Ook de actuele betekenis van de kaart komt aan de orde.

Dian Jansen, Otto Brinkkemper (RCE), Luc Jehee (provincie Overijssel) en Eric Brinckmann (landgoed Het Lankheet, Overijssel)

16.30 Afsluiting
Voor de aanwezigen wordt er na afloop een drankje geschonken