10 oktober Webinar Afwegingskader Verduurzaming Monumenten voor vergunningverleners

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie online

Zet in mijn agenda

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) organiseert met medewerking van de Erfgoedacademie op dinsdag 10 oktober van 10:00 – 11:30 uur (online) een ‘Live Q&A’-webinar onder de titel: Afwegingskader Verduurzaming Monumenten voor vergunningverleners.

Afwegingskader Verduurzaming Monumenten gepubliceerd

Om gemeenten te ondersteunen bij vergunningverlening en beleidsvorming met betrekking tot verduurzamen van (rijks)monumenten heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in goede afstemming met de Federatie Grote Monumentengemeenten (FGM) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een geïllustreerd afwegingskader opgesteld over de verduurzamingsingrepen bij (woonhuis)monumenten. Ook de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) is gevraagd om mee te kijken.

Programmaleider Frank Buchner van het programma Erfgoed en Duurzaamheid zal een korte introductie over het afwegingskader houden, waarna er veel ruimte is voor het beantwoorden van vragen over het afwegingskader vanuit de gemeentelijke erfgoedpraktijk.

Terugkijken Q&A webinar Afwegingskader Verduurzaming Monumenten (1:20:04)