30 juni Bouwhistorisch platform - Moderne bouwmaterialen en bouwhistorie

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie RCE, Smallepad 5, Amersfoort + online

Zet in mijn agenda

We hebben een gevarieerd programma, met als thema ‘Moderne bouwmaterialen en bouwhistorie’.

Tijdens deze studiedag staan twee vragen centraal: hoe waardeer je de materialiteit van jong erfgoed? En zijn de bestaande bouwhistorische instrumenten daarvoor toereikend? Tijdens een gevarieerd programma wordt deze problematiek vanuit verschillende perspectieven belicht.

Aanmelden

U kunt de bijeenkomst live bijwonen of online deelnemen. U kunt dit aangeven bij uw aanmelding.

U ontvangt een bevestiging per mail over uw wijze van deelname. Voor online ontvangt de link een/twee dag(en) van tevoren.

De kosten voor fysieke deelname (incl. lunch) bedragen 10 euro. Dit bedrag dient te worden overgemaakt aan de Stichting Bouwhistorie Nederland, rekeningnummer NL12 INGB 0000273441, o.v.v. ‘uw naam en Studiedag SBN 30 juni 2023’.

Programma

Tijd Onderwerp
9.30 Inloop aan het Smallepad 5, Amersfoort
9.50 Digitale inloop
10.00 Welkom en toelichting op het programma door Gabri van Tussenbroek, dagvoorzitter, RCE
Welkom door Koos de Looff, voorzitter SBN
10.15 Het project Moderne bouwmaterialen en hun toepassing (1940-1990)
Kees Somer, RCE
10.45 Woningbouw in de jaren zestig en zeventig: over normen en contingenten, de industrie en de mensen
Jeroen Schilt
11.15 Variaties in beton en staal: Terneuzen en elders
Ronald Stenvert, Stenvert Bouwhistorie
11.45 Mededelingen uit het veld en recente bouwhistorische vondsten
12.15 Middagpauze
13.30 Modulariteit en counterenvironments: De gevel van het IBM-hoofdkantoor in Amsterdam
Jan van Ballegooijen, onderzoeker bij Crimson Historians and Urbanists
14.00 Jonge bouwmaterialen: duiden en waarderen in de dagelijkse praktijk
Frank Haans, Monumenten Adviesbureau
14.30 Zoetermeer: architectonische proeftuin
Marcel van Winsen, Contrei
15.00 Koffie- en theepauze
15.30 Waardering en behoud van brutalistische gebouwen
Arjan den Boer, publicist en medeauteur van BRUUT, Atlas van het brutalisme in Nederland, 2023
16.00 ‘Moeten deze mensen dit hier en nu doen?’
Dirk Baalman, architectuurhistoricus, auteur van Nederland aan het eind van een millennium. Bouwen en Ordenen 1965-2000, Heemschut 2018
16.30 Afsluiting 
Voor de aanwezigen na afloop een drankje.