06 april Platform Kunst in de openbare ruimte

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie RCE, Smallepad 5, Amersfoort

Zet in mijn agenda

Kunst in de openbare ruimte vormt een substantieel deel van ons cultureel erfgoed en staat relatief onbeschermd op straat. Betrokken professionals, beheerders en makers hebben aangegeven behoefte te hebben aan het uitwisselen van kennis en ervaringen. Om hierin te voorzien organiseert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) nu een eerste interdisciplinaire platformbijeenkomst.

Bij ieder platform worden actuele thema’s van verschillende kanten belicht. De invalshoeken variëren van technische, financiële, historische tot beleidsmatige kwesties. Tijdens de eerste platformbijeenkomst is er aandacht voor een casus waar deze verschillende aspecten een rol spelen. Ook is er ruimte om projecten of thema’s aan te dragen voor de volgende bijeenkomsten.

Aanmelden

Deelnemen is gratis, maar aanmelden is wel nodig. U ontvangt een bevestiging per mail.

Programma

Tijd Onderdeel
13.30 Ontvangst met koffie en thee
14.00 Welkom en inleiding
Iris Looman, strategisch adviseur rijkscollectie en roerend erfgoed, RCE
Simone Vermaat, conservator rijkscollectie en aanspreekpunt Kunst in de Openbare Ruimte, RCE
14.15 Wederopbouwkunst in Central Post
Michiel Overhoff, restaurator, Restauratieatelier Overhoff
Valentina Wikaart, cultuurhistorisch onderzoeker, Wiedenis
Richard Wikaart, managing director, Hannover Leasing Netherlands B.V.
Nienke Prangsma, student Conservation and Restoration, Universiteit van Amsterdam
Rutger Morelissen, onderzoeker Rijkserfgoedlaboratorium, RCE
14.45 Vragen uit de zaal
15.00 Pauze
15.15 Ingezonden casussen en presentaties
Met onder meer werkgroep Kunst in De Openbare Ruimte (KIDOR) van Restauratoren Nederland
16.00 KOR als thema op collectienederland.nl
Manon Pasmans, contentmanager collectienederland.nl, RCE
16.30 Discussie met de zaal
17.00 Afsluiting met aansluitend netwerkborrel