13 oktober Kleurhistorisch platform - kleuronderzoek bij monumentale orgels

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Theodorakapel Zwolle

Theodorakapel Zwolle, Theodorahof 20, 8011 AA Zwolle

Zet in mijn agenda

Deze editie van het Kleurhistorisch platform organiseren we samen met Wim Diepenhorst, orgelspecialist van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Ieder orgel is uniek. Uniek voor de tijd, de mensen, de muziek, de dienst en de ruimte waarvoor het gemaakt is. Zo ook de beschildering van de orgelkas. De relatie tussen het orgel en de rest van het interieur kun je niet los van elkaar zien. Daar moet bij onderhoud en restauratie rekening mee worden gehouden.

Het orgelarchief bevat doorgaans geen gegevens over schilderwerk van de orgelkas. Kleurhistorisch onderzoek kan die informatie boven tafel brengen en vormt zo een belangrijk bijdrage aan de voorbereiding van een orgelrestauratie. De synthese van beide onderzoeken vormen samen de basis voor een plan van aanpak.

Met dit platform hopen we te starten met zo’n kleurgeschiedenis van orgelkassen en te bekijken welke modeverschijnselen en typologieën te onderscheiden zijn.

Tijdens dit platform zal een aantal sprekers voorbeelden geven uit de praktijk en kunnen onderzoekers van beschilderingen en die van orgels, kerkbesturen en gemeentemedewerkers met elkaar in contact komen en ervaringen uitwisselen.

Tweede deel van de middag is een excursie in de Grote Kerk in Zwolle

Aanmelden en programma

De bijeenkomst is gratis bij te wonen, maar aanmelden is wel nodig. U ontvangt een bevestiging per mail.

Programma

Tijd Onderwerp
13.30 Ontvangst
14.00 Welkom en inleiding door Wim Diepenhorst, orgelspecialist RCE en Mariël Polman, specialist kleur en schilderingen RCE
14.10 Een wereldse feestzaal of een sereen godshuis; de kleuren van de Augustinuskerk in Utrecht
Kleuronderzoeker Claudia Junge, Restauratieatelier Fort de Bilt Utrecht, en orgeladviseur Rogér van Dijk, Utrecht
14.40 Onderzoek naar de kleuren van het orgel in Woubrugge
Kleuronderzoeker Annemieke Heuft, Heuft Historische Binnenruimten, Haarlem
15.10 De derde jeugd van een 300-jarige
Kleuronderzoeker Bert Jonker, Jonker restaurateur/decorateur Zwolle en orgelspecialist en organist Cees van der Poel, Hilversum
15.45 Wandelend naar de Grote Kerk
16.00 Excursie naar de orgelrestauratie in de Grote Kerk (Academiehuis) o.l.v. Bert Jonker en Cees van der Poel
17.00 Afsluiting met aansluitend een borrel in het Academiehuis