06 oktober Symposium Stromend door de tijd - Kennis uit het verleden voor de wateropgaven van nu

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Slot Loevestein

Loevestein 1, 5307 TG Poederoijen

Zet in mijn agenda

Water en Erfgoed zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden in ons land. Liefst acht van de twaalf Nederlandse Werelderfgoederen hebben een directe link met water. Dit verleden biedt kennis voor de wateropgaven van de toekomst. Het kan helpen om ons voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Om deze kennis te verspreiden, organiseren de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Slot Loevestein en het Nationale Deltaprogramma op 6 oktober het symposium ‘Stromend door de Tijd - Kennis uit het verleden voor de wateropgaven van nu'.

Deze praktische wijsheden leggen we naast de opgaven van nu. Wat leert het verleden ons? Welke kennis en gebruiken kunnen we opnieuw benutten? Welke historische fouten kunnen we herstellen? Tijdens het symposium lichten verschillende experts, waaronder Deltacommissaris Peter Glas, toe hoe zij naar het benutten van historische kennis kijken.

Programma

Tijd Onderdeel
09.00 – 09.30 Inloop + registratie
09.30 – 09.40 Welkom door Slot Loevestein & RCE
09.40 – 10.00 Werken aan de toekomst met het verleden als basis
Keynote door Deltacommissaris Peter Glas
10.00 – 10.20 Waterveiligheid – Floods of the Past
Keynote door Kim Cohen (UU)
10.20 – 10.40 Ruimtelijke adaptie – De herontdekking van Nederland
Keynote door Dijkgraaf Jan Bonjer
10.40 – 11.00 Zoetwater – Tuinbonen met een snufje zeekraal? Zoet en zout in historisch perspectief
Keynote door Mans Schepers (RuG)
11.00 – 11.30 Pauze
11.30 – 11.45 Gelaafd en met droge voeten. Het belang van erfgoed en historische kennis voor adaptatie en ontwikkelingen
Keynote door Menne Kosian
11.45 – 12.15

Inheemse benadering van rechten van natuur
Keynote door Dorine van Norren

12.30 – 13.30 Zilte lunch
13.30 – 13.45 Welkom en uitleg middagprogramma
13.45 – 15.15 Bezoek tentoonstelling en rondleiding watergebruik Slot Loevestein door beheerders en gidsen van Loevestein

Aanmelden

Aanmelden kan via de website van Slot Loevestein. Deelname is gratis (inclusief lunch).