28 september Bouwhistorisch platform - Identiteit en bouwhistorie

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie RCE, Smallepad 5, Amersfoort + online

De bijeenkomst kan (beperkt) live of (onbeperkt) online gevolgd worden. Dit kunt u bij aanmelding aangeven.

Zet in mijn agenda

Op het programma staan zes sprekers die de geschiedenis van het bouwen vanuit verschillende invalshoeken gaan belichten. Wat is bepalend voor de identiteit van architectuur vanuit collectieve opvattingen en individuele belangen?

Na 26 jaar is dit kennisplatform van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) het laatste dat Dirk de Vries voorzit, omdat Dirk eind dit jaar met pensioen gaat.  Het leek hem gepast om voor die gelegenheid een aantal ‘medestanders’ uit te nodigen. Collegae die de bouwhistorie een warm hart toedragen, hoewel niet allemaal direct met de materialiteit van het bouwen bezig zijn (geweest). 

Aan het eind van de middag presenteren we het boek Gezichten op gevels van huizen 1400-1700. Het is na afloop verkrijgbaar bij de aanwezige uitgever.

Aanmelden

De bijeenkomst kan (beperkt) live of (onbeperkt) online gevolgd worden. Dit kunt u bij uw aanmelding aangeven.

De bijeenkomst is gratis, maar aanmelden is wel nodig. U ontvangt een bevestiging per mail over uw wijze van deelname. Voor online ontvangt de link een/twee dag(en) van tevoren.

Programma

Tijd Onderwerp
13.30 Inloop aan Smallepad 5, Amersfoort
13.50 Digitale inloop
14.00 Welkom door Dirk de Vries (RCE)
14.05 Oudheid als ambitie. Passende architectuur uit 1400-1700
Koen Ottenheym, hoogleraar architectuurgeschiedenis Universiteit Utrecht
14.30 Kosmologische aspecten van huizen in insulair Zuidoost Azië 
Raymond Corbey, hoogleraar antropologie Universiteit Leiden
14.55 Een raadsel opgelost: Jacobus Vrel schilderde in Zwolle
Boudewijn Bakker, oud-conservator Stadsarchief Amsterdam
15.20 Korte pauze
15.35 Adellijk zelfbeeld met bouwinschriften en wapens
Ben Olde Meierink, specialist kastelen en buitenplaatsen
16.00 Gezichten op gevels van huizen 1400-1700
Dirk J. de Vries, bouwhistoricus RCE/Universiteit Leiden 
16.25 Uitgangspunten van de Leidse Comparative World Architecture Studies (COMWAS)
Aart J.J. Mekking, emeritus hoogleraar architectuurhistorie Universiteit Leiden
16.50 Toelichting op totstandkoming Gezichten op gevels van huizen 1400-1700
Miranda Megens, cultuurwetenschapper en redacteur
16.55 Overhandiging eerste exemplaar Gezichten op gevels 1400-1700 aan Aart Mekking en Susan Lammers
17:50 Afsluiting
Voor de aanwezigen na afloop een drankje.