21 oktober Archeologieplatform - Vanuit de lucht zie je meer. Remote sensing in de archeologie

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

Het gebruik van remote sensing-beelden in de Nederlandse archeologie is niet meer weg te denken. Met behulp van luchtfoto’s en satellietbeelden, het Actueel Hoogtebestand Nederland en thermisch infraroodbeelden is het ‘op afstand’ opsporen van archeologische relicten van achter het eigen beeldscherm voor iedereen mogelijk geworden.

Maar waar staat de archeologische wereld eigenlijk op dit moment? Welke remote sensing-beelden zijn beschikbaar, wat zijn actuele archeologische toepassingen en welke betekenis hebben ze voor de archeologische monumentenzorg?

Tijdens het webinar tonen vier sprekers, vanuit hun eigen ervaring met bepaalde bronnen en toepassingen, hun praktijkvoorbeelden. Door de Rijksdienst wordt ingegaan op een actueel overzicht van toepassingsmogelijkheden dat voor iedereen, in publicatie en webviewer, beschikbaar komt.

Dit webinar is in het Nederlands. U kunt vragen stellen en actief bijdragen aan de discussies via de chat.

Aanmelden

De bijeenkomst vindt online plaats, maar aanmelden is wel noodzakelijk. Meld u aan met de aanmeldknop hieronder.

De dag voor het webinar ontvangt u een link naar deelname.

Programma

Tijd Onderdeel
13.50 Digitale inloop
14.00 Welkom en inleiding door Eelco Rensink en Liesbeth Theunissen, RCE
14.15 Sporen van oorlog. Historische luchtfoto’s en de archeologie van de Eerste Wereldoorlog in West-Vlaanderen (B.)
Birger Stichelbaut, Universiteit Gent, Vakgroep Archeologie
14.35 Vragen
14.45 'De geheimen van de Oudorperpolder’. Het ontrafelen van een kastelenlandschap met behulp van remoter sensing, geofysica en hernieuwd bronnenonderzoek.  
Nancy de Jong-Lambregts, gemeente Alkmaar
15.05 Vragen en discussie
15.20 Pauze
15.35 Het satellietdataportaal en innoveren met satellietdata
Mark Loos, Netherlands Space Office
15.55 Vragen
16.05 De potentie van drone remote sensing in de Nederlandse archeologie
Jitte Waagen, Universiteit van Amsterdam
16.25 Vragen en discussie
16.55 Slotwoord door Eelco Rensink en Liesbeth Theunissen