28 oktober Historische ecologie van de Nederlandse landschappen - Duinen

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

Zevende in een reeks lezingen die de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) dit jaar organiseren. Tijdens acht middagen met steeds drie presentaties maken we voor tal van Nederlandse landschapstypen en ecosystemen de balans op van de stand van het historisch-landschapsecologisch onderzoek. Ook bekijken we welke mogelijkheden deze aanpak biedt voor beleid, inrichting en beheer.

Het webinar is online terug te kijken.

Aanleiding

Alle landschappen en ecosystemen in ons land zijn ontstaan door een langdurige wisselwerking tussen aarde, natuur en mens. Wie de opbouw en ontstaanswijze van een landschap wil begrijpen, dient daarvoor vakgebieden als aardwetenschappen, ecologie en cultuurhistorie met elkaar te verbinden. De laatste jaren is er steeds meer belangstelling voor een dergelijke interdisciplinaire aanpak, waarbij ook de contouren opdoemen van een nieuw integraal vakgebied: de historische landschapsecologie. Hoe ziet dit soort onderzoek er eigenlijk uit? Welke methoden zijn hiervoor beschikbaar? Welke resultaten zijn hier tot dusverre mee geboekt? En wat zijn de belangrijkste wetenschappelijke uitdagingen voor de komende jaren?

In de praktijk zien we dat natuur- en landschapsbeheer, waterbeheer en erfgoedzorg steeds intensiever met elkaar worden verbonden. Verouderde sectorale benaderingen worden ingeruild voor een nieuwe vorm van integraal terreinbeheer, waarin natuurwaarden, erfgoedwaarden en aardkundige waarden in samenhang met elkaar worden beschermd en beheerd. Wat betekent dit voor inrichting en beheer van terreinen? Welk vooronderzoek is precies nodig? Hoe kan dit worden omgezet in meer integrale inrichtings- en beheervormen? Welke projecten kunnen hierbij tot voorbeeld dienen? En welke uitdagingen liggen er de komende jaren in de verschillende landschappen en ecosystemen?

Aanmelden

De bijeenkomst vindt online plaats, maar aanmelden is wel noodzakelijk. Aanmelden kan via de knop hieronder.

Via de e-mail bevestiging ontvangt u een link naar de online bijeenkomst.

Programma

Tijd Onderwerp
13.30 Welkom en opening door dagvoorzitter Theo Spek, RUG
13.35 Inleiding door Theo Spek
13.40 Landschapsgeschiedenis en historisch gebruik van de duinen op de Zeeuwse en Zuid-Hollandse Eilanden
Anton van Haperen, Staatsbosbeheer
14.00 Vragen uit de chat
14.05 Mondelinge getuigenissen als bron voor historisch-ecologisch onderzoek in de Zwinstreek
Arnout Zwaenepoel, West-Vlaamse Intercommunale, België
14.25 Vragen uit de chat
14.30 Pauze
14.40 Het zeedorpenlandschap: het effect van historisch duingebruik op de huidige ecologie
C
harlotte Mooij, Gemeente Amsterdam
15.00 Vragen uit de chat
15.05 Mens en duin in Holland, confrontatie en symbiose
Frits David Zeiler, Bergen
15.25 Vragen uit de chat
15.30 Slotdebat
15.55 Afronding, volgend webinar
16.00 Einde

Organisatie

De lezingenreeks wordt georganiseerd door Otto Brinkkemper (RCE) en Theo Spek (RUG-KCL). Elke vierde donderdag van de maand is er tussen 13.30 en 16.00 een bijeenkomst waarin drie sprekers uit verschillende delen van Nederland en soms ook uit België of Duitsland vertellen over hun onderzoek. De lezingen duren ca 25 minuten, gevolgd door 15 minuten vragen en discussie o.l.v. de organisatoren. Alle lezingen worden opgenomen en via de website van de RCE beschikbaar gesteld, waardoor geïnteresseerden desgewenst ook op een later tijdstip de bijeenkomst kunnen volgen.

Datum en sprekers van de volgende bijeenkomsten (onder voorbehoud)

Elke bijeenkomst is van 13.30-16.00 uur

8. Waddengebied, 25 november
9. Zuid-Limburgse heuvelland, 27 januari 2022