26 oktober Webinar: Is behoud in situ een reële optie in de reguliere archeologische monumentenzorg?

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

Eén van de belangrijkste doelen van de Nederlandse archeologische monumentenzorg is behoud van archeologische vindplaatsen in de bodem, oftewel behoud in situ. Maar in Nederland bestaat grote druk op de beschikbare ruimte. We moeten wonen, werken, reizen, energie opwekken en nog veel meer. Is er nog wel plek voor behoud van archeologisch erfgoed in onze omgeving?

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft RAAP (onderzoeks- en adviesbureau voor archeologie, cultuurhistorie en erfgoed) dit meerdere malen onderzocht. In de periode 2007-2014 bleek dat ruim een derde van de archeologische vindplaatsen die het behouden waard zijn, ook daadwerkelijk in situ werd behouden.

Maar hoe is het nu? In dit webinar presenteert Ivar Schute (RAAP) de resultaten van zijn nieuwste onderzoek naar behoud in situ in de periode 2014-2017. Wordt nog steeds ruim een derde in situ behouden?

Aansluitend volgen er reacties van het archeologisch bedrijfsleven en de gemeentelijk archeologen. Herkennen zij de resultaten uit de dagelijkse praktijk? Wat betekent dit voor de archeologische monumentenzorg?

Ook kunt u aan het vraaggesprek deelnemen via de chat.

Aanmelden

De bijeenkomst vindt online plaats, maar aanmelden is wel noodzakelijk. Dat kan met dit formulier.

Vooraf ontvangt u een link voor deelname aan dit webinar.

Programma

16:00 uur

Digitale inloop

16:05

Welkom door moderator Mariëtte Pennarts-Pouw, regiohoofd RCE

16:10

Inleiding op het onderwerp door Annemarie Luksen-IJtsma, adviseur archeologie, RCE

16:15

Presentatie nieuwste onderzoeksresultaten Archeologie voor de Toekomst 2014-2017 door Ivar Schute, senior projectleider, RAAP

16:35

Reactie van het archeologisch bedrijfsleven op de onderzoeksresultaten door Kees Koot, Vestigia

16:45

Reactie van gemeentelijk archeologen op de onderzoeksresultaten door Harry Pape, regio-archeoloog Stedendriehoek (Apeldoorn, Brummen, Epe, Lochem, Voorst)

16:55

Vraaggesprek onder leiding van de moderator

17:10

Vragen van de deelnemers via de chat