20 april Introductiecursus archeologische bodemmicromorfologie in Delft

Activiteitendata
-
Technische Universiteit Delft

Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen van de Universiteit Delft, Stevinweg 1, 2628 CN Delft

Deze bijeenkomst is afgelast. Een nieuwe datum is nog niet bekend.

De RCE organiseert in samenwerking met de TUDelft een introductiecursus over archeologische bodemmicromorfologie. In bodemmicromorfologie wordt de bodem microscopisch bestudeerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van dunne preparaten van geïmpregneerde ongestoorde bodemmonsters – de zogenaamde slijpplaten. De cursus vindt plaats bij de Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen van de Universiteit Delft.

Hans Huisman verzorgt de cursus. Hij is senior onderzoeker Bodem en degradatie bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en bijzonder hoogleraar Geoarcheologie en Archeometrie bij de Rijksuniversiteit Groningen.

Inhoud van de cursus

De cursisten verkrijgen basiskennis over de toepassing van micromorfologie in archeologische contexten en doen ervaring op met slijpplaten uit Nederlandse archeologische vindplaatsen. Daarbij maken ze zelf achter de microscoop kennis met materialen, structuren en fenomenen die kunnen voorkomen in bodems en sporen in Nederlandse archeologische vindplaatsen, en die van belang (kunnen) zijn voor de archeologische interpretatie.

Tussen de praktische werkzaamheden door worden presentaties gegeven over praktische zaken als monstername, het maken van slijpplaten en verschillende microscopische technieken, en wordt een overzicht gegeven van relevante fenomenen – zoals sedimentaire structuren, bodemprocessen, archeologische materialen en sporen en taphonomische processen. Ook is er aandacht voor het toepassen van aanvullende technieken zoals electronen-microscopie en micro CT.

Deelnemers

De cursus is bedoeld voor studenten archeologie en voor archeologische professionals die werkzaam zijn bij universiteiten of het bedrijfsleven en wordt in het Nederlands gegeven. De cursus is zowel geschikt voor archeologen die zich zelf willen bekwamen in de micromorfologie als voor diegene die meer afgewogen willen kunnen beslissen over het inzetten van micromorfologie in archeologie en dergelijk onderzoek willen kunnen begeleiden en interpreteren

Er is ruimte voor maximaal 20 deelnemers. Per groep (universitaire medewerkers en studenten, bedrijven en zelfstandigen, overheid) is een vast aantal plaatsen gereserveerd. Plaatsing is op basis van volgorde van aanmelding; bij overaanmelding wordt een wachtlijst aangehouden.

Deelnamekosten zijn 110 EURO p.p., inclusief koffie/thee, lunches en cursusmateriaal.

U kunt zich aanmelden tot 1 april bij Hans Huisman (h.huisman@cultureelerfgoed.nl), o.v.v. naam, universiteit/bedrijf/overheid/anders. Na aanmelding ontvangt u meer informatie over locatie, tijden en betaling.