19 februari Bouwhistorisch platform

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort

Deze keer weer een mix aan onderwerpen, van een bijzondere toren tot de vondst van een oud toilet.

In het kader van de Geïllustreerde Beschrijving werd de bijzondere, 14de-eeuwse toren van Oudewater destijds al opgemeten en gedateerd. Jan Jehee weet daar nu nieuwe informatie aan toe te voegen en vertelt daar meer over tijdens het platform.

Over de situering van het ‘Straatje van Vermeer’ in Delft is enkele jaren geleden het nodige onderzocht en bekendgemaakt, bouwhistoricus ir. Wim Weve onthult nu ook het nodige van de huisvestiging van Pieter de Hoogh in Delft.

Ad Bogerman spreekt over zijn afstudeeronderwerp die gaat over buitenplaats Spijkerbosch te Olst.

René Prins gaat in op schadeverschijnselen voortkomende uit de bouwhistorie van boerderij ‘Runderzorg’ in Weesp.

Frans Kipp sluit de middag af met de bijzondere vondst van een relatief vroeg toilet met waterspoeling in Utrecht.

Aanmelden en meer informatie

Deelname is gratis, maar we vragen u wel zich aan te melden. Meld u aan onderstaand aanmeldformulier.

Programma

Tijd

13.30

Inloop met koffie en thee

Welkom en inleiding op de middag, Dirk de Vries, RCE

14.00

De toren van Oudewater in nieuw daglicht
Jan Jehee, voorheen bouwhistoricus RCE

14.30

De Hooch en Sint Hiëronymusdal in Delft
Wim Weve, ex monumentenzorg en bouwhistorie gemeente Delft

15.00

Koffie- en thee pauze

15.30

Buitenplaats Spijkerbosch Olst
Ad Bogerman, architect, afstudeerder HBO+ Hogeschool Utrecht

16.00

Schade aan boerderij Runderzorg Weesp
René Prins (werkvoorbereider & afstudeerder HBO+ Hogeschool Utrecht)

16.30

Toilet met waterspoeling
Frans Kipp, bouwhistoricus gemeente Utrecht

16.45

Discussie en wat verder ter sprake komt

17.00

Afsluiting en netwerkborrel