04 februari Inzicht in gebouwd erfgoed

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort

Inzicht in de staat van ons gebouwde erfgoed is essentieel voor de instandhouding ervan. Dat geldt zowel voor de eigenaar die de juiste onderhouds- en restauratiewerkzaamheden wil (laten) uitvoeren, als voor de restauratiearchitect en -aannemer. Maar natuurlijk is deze informatie ook van belang voor overheden die verantwoordelijk zijn voor de instandhoudingsregelingen.

Op objectniveau kennen we de fysieke bouwtechnische inspectie om de toestand van een pand in beeld te brengen. Nieuwe (vaak digitale) technieken en instrumenten maken andere manieren van schouwen mogelijk. Zo kunnen we nu sneller grote aantallen monumenten schouwen, maar ook bijvoorbeeld gebouwdelen nauwkeurig bekijken die eerder slecht bereikbaar waren.

Over deze verschillende methodes gaat de bijeenkomst Inzicht in gebouwd erfgoed. Samen gaan we in gesprek over welke werkwijzen, instrumenten en technieken er beschikbaar zijn en hoe deze zich tot elkaar verhouden. Wat kunnen ze leveren en waarvoor kunnen ze dienen? Welke mogelijkheden zijn er om gegevens over monumenten te koppelen en bijvoorbeeld in te zetten voor verduurzaming?

Aanleiding voor de bijeenkomst is de Monumentenmonitor die de gezamenlijke provincies door Fenicks BV hebben laten ontwikkelen en waarin ook de provinciale monumentenwachten participeren.

De middag is bedoeld voor iedereen die belang heeft bij inzicht in de bouwkundige staat van erfgoed: eigenaren, monumentenwachten, adviesbureaus, overheden, restauratiebedrijven, bouwkundigen, geïnteresseerde erfgoedpartijen, et cetera.

Aanmelden

Deelname is gratis, maar u moet zich wel aanmelden. Dat kan via onderstaande aanmeldknop.

Programma

13.00

Inloop met koffie en thee

Inhoudelijk programma

Gespreksleider: Mark Stafleu, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, hoofd afdeling Strategie & internationaal

13.30 Welkom en korte inleiding op de middag
13.40 De Provinciale Monumentenmonitor, door Ernst van der Kleij, Provincie Noord-Holland
13.55 De Monumentenmonitor: lokaal samen inwinnen voor landelijk overzicht, door Jan-Hylke de Jong, Fenicks BV
14.15 Over klimhaken en drones. Ontwikkelingen bij de fysieke inspectie van monumentenpanden, door Afke Draijer, directeur Monumentenwacht Noord & Oost Nederland, namens MonumentenwachtNL
14.35 Monumenten, Monitoring en Modernisering: uitvoeringsrichtlijnen voor fysieke en digitale inspecties, door Walter de Koning, directeur Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
15.00 Pauze
15.30 De NV Bergkwartier als opdrachtgever voor het onderzoeken van de Bergstraat, interview met Barend-Jan Schrieken, directeur NV Bergkwartier
15.45 Monuscan, een monumentale database door Hans Wolters en Anthony de Graaf, Monuscan
16.05 Gesprek met de zaal o.l.v. de dagvoorzitter
16.40 Afsluiting
16.45 Napraten met een drankje