14 november Platform archeologie - Onderzoeksagenda's in soorten en maten

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed organiseert dit archeologieplatform over onderzoeksagenda’s. Drie best practices van een provinciale, regionale en gemeentelijke onderzoeksagenda worden voor het voetlicht gebracht. Daarna discussiëren we over de vraag wat een onderzoeksagenda is. En hoe onderzoeksagenda’s op verschillende bestuurlijke niveaus (gemeentelijk, regionaal, provinciaal en nationaal) aan elkaar gerelateerd kunnen worden, en hoe wenselijk dat is.   

Aanmelden

Deelname aan de bijeenkomst is gratis, maar we horen wel graag of u komt. Via het  aanmeldformulier Archeologieplatform kunt u zich aanmelden.

Programma

Tijd
09.00   Inloop met koffie en thee
09.30 Welkom en inleiding
09.45 Met de blik naar beneden en omhoog. De Leidse onderzoeksagenda archeologie en bouwhistorie op de kaart
Christel Brandenburgh, senior adviseur archeologie Erfgoed Leiden en Omstreken
10.05 85 hectare en 300 bronstijdboerderijen verder. Wat willen we nog weten?
Carla Soonius, regio-archeoloog West-Friesland
10.25 Pauze met koffie en thee
10.45 Wie wat bewaart, die heeft wat. Waarom een Provinciale Onderzoeksagenda Archeologie in Zeeland voeten in de aarde heeft.
Nathalie de Visser, adviseur provincie Zeeland
11.05 Plenaire discussie
11.55 Afsluiting
12.00 EindeMeer weten?

Mail naar Inge van der Jagt, i.van.der.jagt@cultureelerfgoed.nl