31 oktober Platform archeologie - Archeologie en bodemverstoringen

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort

Op donderdagochtend 31 oktober organiseert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een extra archeologieplatform dat gaat over archeologie en onderzoek naar verstoringen. Tijdens dit platform ligt de focus op de vraag hoe je het beste kunt bepalen of een agrarisch perceel verstoord is.

Kennis over verstoringen kan onnodig archeologisch onderzoek voorkomen. Het van te voren bepalen van de mate van verstoring blijkt vaak minder eenvoudig dan gedacht. Kaarten met vergraven bodems en ontgrondingen zijn niet altijd betrouwbaar en de gebruikelijke methodieken voor het opsporen van archeologische vindplaatsen in het veld zijn niet altijd geschikt voor onderzoek naar verstoringen.

Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op de bronnen die wél geschikt zijn om van achter het bureau de mate van verstoring in te schatten. We bespreken met elkaar de strategieën die het beste zijn voor veldonderzoek.

Aanmelden

Deelname aan de bijeenkomst is gratis, maar we horen wel graag of u komt. Via het aanmeldformulier Archeologieplatform kunt u zich aanmelden.

Programma

Tijd

Onderwerp

09:30

Inloop met koffie en thee

10:00

Opening en welkom.
Jos Bazelmans, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

Archeologie en onderzoek van bodemverstoringen in het agrarisch gebied. De bijdrage van de Rijksdienst.
Michel Lascaris, RCE

Graven in archieven. Een niet-verstorend verstoringenonderzoek in de bollenstreek.
hrystel Brandenburgh, Erfgoed Leiden en Omstreken

Veldtoetsing van bodembewerkingsdiepten op agrarische percelen: uitgangspunten en strategie.
Nico Willemse, RAAP

Vragen en discussie. Hoe verder?

12.00

Einde

Foto van met behulp van een kabels aangedreven stoomploeg, omstreeks 1900

Foto van met behulp van een kabels aangedreven stoomploeg, omstreeks 1900