09 oktober Platform Funerair erfgoed

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort

Het onderwerp van het platform Funerair erfgoed op 9 oktober is vrijwilligers.  

Op veel begraafplaatsen werken vrijwilligers mee aan het behoud en het beheer ervan. Zij spelen zo een belangrijke rol bij het instandhouden van funerair erfgoed. Drie heel verschillende aspecten van vrijwilligerswerk zullen belicht worden tijdens deze themadag. De middag is mede bedoeld als opmaat voor een korte publicatie over vrijwilligers en hun inzet voor het funeraire erfgoed.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor allen die beleidsmatig of anderszins met funerair erfgoed te maken hebben of daarin geïnteresseerd zijn.

Aanmelden en meer informatie

De bijeenkomst is gratis bij te wonen, maar meldt u zich alstublieft wel aan. U kunt hiervoor het aanmeldformulier Funerair erfgoed gebruiken.

Ontvangt de uitnodiging voortaan graag via mail, schrijf u dan in voor onze mailinglijst.

Programma

Tijd Onderwerp
13.30 Inloop
14.00 Welkom en introductie op het programma
Bert Lever, voorzitter stuurgroep platform Funerair erfgoed
14.10 Werken met vrijwilligers? Neem je verantwoordelijkheid!
Anja Vink, directeur RK Begraafplaats Buitenveldert, Amsterdam. Meer en meer worden vrijwilligers op begraafplaatsen ingezet. Van het doen van onderhoud, tot aan het organiseren van activiteiten. Maar bestuurders en beheerders zijn ook verantwoordelijk voor de begeleiding van vrijwilligers. Wat zijn de mogelijkheden en hoe organiseer je dat?
14.35 Vrijwilligers, de onmisbare schakels
Harry Fellinger en Siebrand Homan, bestuursleden Stichting Anna van Ewsum. Deze stichting zet zich in voor het behoud van historische grafmonumenten in de (voormalige) gemeente Leek (Groningen). Hiervoor is een hele, op vrijwilligers draaiende, organisatie in het leven geroepen.
15.00 Pauze
15.20 Ontwikkelingen en toekomst vrijwilligerswerk
Ronald Hetem, projectadviseur en community manager Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). De NOV is een landelijke netwerk- en brancheorganisatie van vrijwilligers in de vele sectoren van de samenleving. Hetem is tevens verbonden aan het kennisinstituut Movisie. Hij zal op een meer algemeen niveau ingaan op trends t.a.v. vrijwilligerswerk en wat die betekenen voor werving, meer diversiteit aan binding en flexibele inzet.
15.45 Digitaal vragenkwartiertje rondom het aspect vrijwilligers
Leon Bok, specialist Funerair erfgoed RCE. Via Mentimeter.com kan elke deelnemer antwoorden op vragen; de resultaten kunnen direct bekeken worden. De opbrengst wordt onder meer gebruikt voor een publicatie.
16.00 Speakerscorner
Tijdens de 'speakerscorner' kunnen op het onderwerp betrekking hebbende korte mededelingen of oproepen gedaan worden. Ook de uitkomsten hiervan kunnen eventueel gebruikt worden voor de publicatie.
16.30 Afsluiting / borrel
17.30 Einde