Toegankelijkheid - inhoud en redactie

Op deze pagina geven we een overzicht van de afwijkingen op gebied van toegankelijkheid van de inhoud. Het overzicht is gebaseerd op het Rapport onderzoek toegankelijkheid content www.cultureelerfgoed.nl.

Redactionele richtlijnen en controle

Een deel van de eisen aan toegankelijkheid heeft betrekking op de inhoud van deze website. We borgen dit door tijdens het redactionele proces een aantal richtlijnen te volgen en periodiek de inhoud van onze website te controleren.

Richtlijnen 

Een aantal van de richtlijnen die onze redactie volgt:

  • pas een heldere opbouw van de tekst toe;
  • maak beschrijvende koppen in een duidelijke structuur;
  • geef afbeelingen altijd een beschrijvende alt-tag;
  • gebruik tabellen alleen voor gestructureerde informatie;

Controle

Op inhoudelijk gebied controleren we regelmatig of deze website voldoet. Dat doen we door mee te lezen met redacteuren en online scans te doen (via bijvoorbeeld ismijnsitetoegankelijk.nl).