Rapport onderzoek toegankelijkheid content www.cultureelerfgoed.nl

Om de toegankelijkheid van deze website te toetsen heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een onderzoek laten uitvoeren naar de content van de site. De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd in dit rapport .

Toegankelijkheid

Deze website moet voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom gelden er functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen. Meer daarover is te lezen in de Toegankelijkheidsverklaringen en het overzicht met Technische afwijkingen toegankelijkheid.