953 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Stroomschema advies RCE na het indienen van een omgevingsvergunning

Na ontvangst van een aanvraag omgevingsvergunning voor een groen of gebouwd rijksmonument start de formele procedure op basis van ...

Publicatie | 01-04-2019

Stroomschema advies RCE na verlenen omgevingsvergunning

Na het afgeven van de omgevingsvergunning voor een gebouwd of een groen rijksmonument begint de uitvoering. In deze publicatie is ...

Publicatie | 01-04-2019

Bewijs van afgifte herbestemmingssubsidie

Aanvraag herbestemmingssubsidie bij de RCE langsbrengen? Neem dan dit formulier ingevuld mee.

Formulier | 31-03-2019

Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2013

Voormalige subsidieregeling die niet meer geldig is sinds de invoering van de Erfgoedwet op 1 juli 2016. Nog wel van belang voor ...

Besluit | 25-03-2019

Controleprotocol financiële verantwoording subsidies

Controleprotocol voor accountant die de controle doet van een subsidieverantwoording van € 300.000,- of meer.

Richtlijn | 25-03-2019

Prestatieverklaring rijkssubsidie bijlage

Bijlage bij Model Prestatieverklaring voor meer monumenten of zelfstandig onderdelen.

Formulier | 25-03-2019

Formulier medeondertekening

Formulier voor het geval meerdere eigenaren van een rijksmonument of een vertegenwoorder van een eigenaar instandhoudingssubsidie ...

Formulier | 25-03-2019

Machtigingsformulier

Formulier waarmee u iemand kunt machtigen om instandhoudingssubsidie voor u aan te vragen.

Formulier | 25-03-2019

Informatieblad Werkomschrijving of bestek

Wilt u instandhoudingssubsidie aanvragen? Dan heeft u een omschrijving nodig van de voorgenomen werkzaamheden. In deze brochure ...

Brochure | 25-03-2019

Normbedragen groene rijksmonumenten

Met deze lijst met normbedragen is het makkelijker om in te schatten hoe hoog de gevraagde instandhoudingsssubsidie kan zijn voor ...

Formulier | 25-03-2019