Projectplan template - Aanvragen ontheffing Besluit Erfgoedwet Archeologie

Voor het aanvragen van een ontheffing in het kader van het Besluit Erfgoedwet Archeologie (BEa) is een uitgebreid projectplan noodzakelijk. Voor het opstellen van zo'n projectplan kan dit template worden gebruikt.