Juryrapport Scriptieprijs Cultuurgoederen 1933-1945

Jesse Breet is in 2024 winnaar van de Scriptieprijs Cultuurgoederen WOII. De jury kende de gedeelde tweede plaats toe aan de scripties van Leah Niederhausen en Eléonore Thole. Het is de eerste keer dat deze prijs wordt uitgereikt. In dit rapport staan de bevindingen van de jury.