Fotograferen van voorwerpen

Bij de registratie van een verzameling is het handig om naast de beschrijving van ieder voorwerp een heldere foto op te nemen die de essentiële kenmerken toont. Dat helpt bijvoorbeeld bij de identificatie. Maar hoe maak je goede foto’s van voorwerpen?

Colofon

Samenstelling: Alexandra van Kleef (RCE)
Redactie: Gemmeke van Kempen (GemRedactie)
Beeld: Bram Petraeus
Opmaak: Xerox/Osage

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2024

Digitale bronnen

Factsheet: Fotograferen van objecten (Erfgoedhuis Zuid-Holland)
Video: Fotograferen van objecten (Erfgoedhuis Zuid-Holland)
Video: Zo bouw je een fotostudio (Erfgoedhuis Zuid-Holland)
Richtlijn: Fotocollectie digitaliseren
Kwaliteitsvol digitaliseren van tekst- en beeldmateriaal