Nieuwsbrief Cultuurgoederen Tweede Wereldoorlog - No. 04, 2023

In deze nieuwsbrief informeren wij u over activiteiten van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) op het gebied van cultuurgoederen die in Nederland voor of tijdens de Tweede Wereldoorlog geroofd, ge­con­fis­queerd of onder dwang verkocht zijn. Ook vindt u interessante informatie van de organisaties waarmee we nauw samenwerken, zoals de Restitutie­commissie en het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocide­studies.