Medeondertekeningsformulier aanvraag subsidie herbestemming

Als u bij de aanvraag voor de subsidie herbestemming optreedt als bevoegd vertegenwoordiger van de rechtspersoon of als mede-eigenaar, dient u hiervoor onderstaande medeondertekeningsformulier te gebruiken.