Machtigingsformulier aanvraag subsidie herbestemming

Als u de aanvraag voor de subsidie herbestemming namens een aanvrager invult, dient u een machtiging mee te sturen. Onderstaande machtigingsformulier dient u hiervoor te gebruiken.