Bijlage B bij aanvraagformulier subsidie herbestemming: wind- en waterdicht maken

Wanneer er herbestemmingssubsidie wordt aangevraagd voor het wind- en waterdicht maken van een niet-beschermd monument, dient in dit formulier door de burgemeester en wethouders aangegeven te worden dat het gebouw van monumentale waarde is.