Bijlage B bij aanvraagformulier subsidie herbestemming: onderzoek haalbaarheid

Wanneer er herbestemmingssubsidie voor een haalbaarheidsonderzoek wordt aangevraagd voor een niet-beschermd monument, dient in dit formulier door de burgemeester en wethouders aangegeven te worden dat het gebouw van monumentale waarde is.