Artikel 'Kunstwerk zoekt erfgenaam'

Diefstal, inbeslagname of gedwongen verkoop. Het Rijk beheert flink wat kunstvoorwerpen die mensen vlak voor of in de Tweede Wereldoorlog zijn kwijtgeraakt. Nederland stelt alles in het werk om ze terug te geven. Sinds begin dit jaar gebeurt dat met extra inspanning.

Over deze impuls voor teruggave van kunst met een oorlogsverleden leest u meer in dit artikel.

Colofon

Auteur: Nina Wijsbek, RCE

Dit artikel is afkomstig uit het Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 1 2022, p. 28-30