NAR 69: The Wooden Artefacts from the Early Roman Fort Velsen 1

Dit rapport bevat de resultaten van de analyse van bijna 1600 houten objecten uit het Romeinse fort Velsen 1. Deze voorwerpen, waaronder onderdelen van wapens, meubels, tentharingen, sloten, sleutels en schoenen, zijn tijdens opgravingen tussen 1972 en 1994 tevoorschijn gekomen. Ze zijn nu voor het eerst uitvoering beschreven en geïnterpreteerd en voor een breder publiek toegankelijk gemaakt.

Colofon

Reeks: Nederlandse Archeologische Rapporten (NAR) 69

Auteurs: S. Lange (BIAX Consult)
Redactie: S. Lange, L.I. Kooistra, C. Rosenberg
Authorisatie: L.I. Kooistra (BIAX Consult)

ISBN/EAN: 978-90-5799-338-1
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2021