Over gemeenten, archeologie en ruimtelijke ordening. Een onderzoek naar de belangenafweging rond archeologie bij gemeenten

Naar aanleiding van Kamervragen die gesteld zijn aan de minister van OCW is een onderzoek uitgevoerd door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) en het Convent van Gemeentelijk Archeologen (GCA), in samenwerking met Arbitrarch.  Centraal in het onderzoek stond de vraag: ‘Hoe doet een gemeente goed recht aan het archeologisch belang, gegeven alle andere belangen die op het spel staan bij een ruimtelijke ingreep?’

Voor dit onderzoek zijn 4 casussen van Arbitrarch nader bekeken. De verslagen van deze casussen zijn niet integraal in het onderzoeksrapport opgenomen. Indien gewenst kunt u deze opvragen bij Jos Bazelmans.

Colofon

Dr. J. Bazelmans, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Drs. M.H. Wispelwey, Convent van Gemeentelijk Archeologen
Amersfoort 26 april 2021