Wetgevingsupdate Omgevingswet - terugkijken

Tijdens het webinar Cultureel erfgoed in de Omgevingswet: een wetgevingsupdate, gaven specialisten van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een update over de stand van zaken rondom de invoering van de wet. Hierbij werden onder meer het Invoeringsbesluit en regels over vergunningvrij bouwen met betrekking tot cultureel erfgoed besproken.

Het webinar is online terug te kijken.

Aanvullend kunt u ook de presentaties van de sprekers opvragen bij de RCE.

Het webinar vond plaats op 2 december 2020 en werd georganiseerd door de RCE in samenwerking met het programma Eenvoudig Beter van het Ministerie van BZK en de directie Erfgoed en Kunsten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).