RAM 259: Een lange weg naar een betere bescherming

Deze rapportage gaat in op de resultaten van een bureauonderzoek over het rijksmonument Aartswoud-’t Hoog/Drie Bunders, een van de meest waardevolle prehistorische terreinen van Nederland. Centraal in deze studie staat de degradatieproblematiek.

Degradatieprocessen op het rijksmonument Aartswoud-’t Hoog/Drie Bunders (gemeente Opmeer)

Door een breed scala aan verschillende bronnen te raadplegen en de gegevens met elkaar te combineren was het mogelijk op verschillende niveaus een inzicht te krijgen in de processen die vanaf het laat-neolithicum tot heden op het monument van invloed zijn (geweest). Deze studie vormt een belangrijke basis voor nieuwe, praktische oplossingen voor een duurzaam behoud in de toekomst.

Dit wetenschappelijke rapport is bestemd voor archeologen, andere erfgoedprofessionals en liefhebbers die zich bezighouden met archeologie.

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM 259)
Redactie: I. Roorda, L. Theunissen, B. van Os en J. Colenberg
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2020