Protocol monumenten

Protocol ter bescherming en veiligheid van medewerkers waaronder vrijwilligers, bezoekers e.a. bij heropenstelling van monumenten.

Dit Protocol bevat richtlijnen die zijn opgesteld door de brancheorganisaties Erfgoedplatform Kunsten’92 en de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) op verzoek van de sector en in overleg met (een vertegenwoordiging van) erfgoedprofessionals- en vrijwilligers. Het vormt de basis voor het weer openstellen van monumenten. Aanvullend aan dit protocol kan binnen specifieke onderdelen van de monumentensector een verdere uitwerking worden gegeven, aangezien monumenten veel van elkaar verschillen. Het is de bedoeling dat iedereen ervoor zorgt dat de veiligheid voor bezoekers, medewerkers waaronder vrijwilligers gewaarborgd wordt.