Monitordossier - Herfotografie Canon van het Nederlandse landschap

Het Nederlandse landschap verandert. Maar waar en hoe, en wat zijn de drijvende krachten? Fotograaf Michiel Pothoff en landschapsarchitect Henk van Blerck hebben hun beelden bij de Canon van het Nederlandse landschap uit 2008 opnieuw in foto’s vastgelegd. Opdrachtgever was de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Staatsbosbeheer bood de helpende hand. De resultaten worden gebruikt voor de Monitor Landschap, waarbij wordt samengewerkt met het Kadaster, Wageningen University en de stichting LandschappenNL.