Factsheets natuurwetenschappelijke archeologische onderzoekstechnieken

Deze factsheets gaan over natuurwetenschappelijk archeologische onderzoeksmethoden en -technieken.  Ze zijn bedoeld voor schrijvers van onderzoeksopdrachten, archeologen die onderzoek uitvoeren en belangstellenden. In steeds twee A4 wordt aangegeven wat de methode inhoudt, wat je er mee kunt, hoe monsters genomen moeten worden, hoe je de uitkomsten interpreteert en waar je nadere informatie over de methode of techniek kunt vinden.

Deze brochures zijn te vinden in onze kennisbank:
Natuurwetenschappelijke archeologische onderzoekstechnieken

Naast deze factsheets zijn er nog 12 factsheets over inventariserend veldonderzoek (archeologische prospectie).