Factsheets natuurwetenschappelijke archeologische onderzoekstechnieken

Deze factsheets gaan over natuurwetenschappelijk archeologische onderzoeksmethoden en -technieken.  Ze zijn bedoeld voor schrijvers van onderzoeksopdrachten, archeologen die onderzoek uitvoeren en belangstellenden. In steeds twee A4 wordt aangegeven wat de methode inhoudt, wat je er mee kunt, hoe monsters genomen moeten worden, hoe je de uitkomsten interpreteert en waar je nadere informatie over de methode of techniek kunt vinden.

Download 'Factsheet Archeobotanie: hout'

PDF document | 2 pagina's | 1,3 MB

Publicatie | 29-06-2021

Download 'Factsheet Archeobotanie: houtskool'

PDF document | 2 pagina's | 248 kB

Publicatie | 29-06-2021

Download 'Factsheet Archeobotanie: macroresten'

PDF document | 2 pagina's | 150 kB

Publicatie | 29-06-2021

Download 'Factsheet Archeobotanie: palynologisch onderzoek (pollen)'

PDF document | 2 pagina's | 140 kB

Publicatie | 29-06-2021

Download 'Factsheet Archeobotanie: parenchym'

PDF document | 2 pagina's | 188 kB

Publicatie | 29-06-2021

Download 'Factsheet Archeozoölogie: gewervelde dieren'

PDF document | 2 pagina's | 254 kB

Publicatie | 29-06-2021

Download 'Factsheet Archeozoölogie: mollusken'

PDF document | 2 pagina's | 144 kB

Publicatie | 29-06-2021

Download 'Factsheet Bouwhistorisch onderzoek'

PDF document | 2 pagina's | 249 kB

Publicatie | 29-06-2021

Download 'Factsheet C14-datering'

PDF document | 2 pagina's | 1,2 MB

Publicatie | 29-06-2021

Download 'Factsheet Crematie-onderzoek'

PDF document | 2 pagina's | 220 kB

Publicatie | 29-06-2021

Download 'Factsheet Dendrochronologie'

PDF document | 2 pagina's | 882 kB

Publicatie | 29-06-2021

Download 'Factsheet Diatomeeën'

PDF document | 2 pagina's | 1,7 MB

Publicatie | 29-06-2021

Download 'Factsheet DNA-onderzoek'

PDF document | 2 pagina's | 1,4 MB

Publicatie | 29-06-2021

Download 'Factsheet Gebruikssporenanalyse'

PDF document | 2 pagina's | 223 kB

Publicatie | 29-06-2021

Download 'Factsheet Historisch-geografisch onderzoek'

PDF document | 2 pagina's | 355 kB

Publicatie | 29-06-2021

Download 'Factsheet Isotopenonderzoek'

PDF document | 2 pagina's | 1,1 MB

Publicatie | 29-06-2021

Download 'Factsheet Micromorfologie'

PDF document | 2 pagina's | 1,4 MB

Publicatie | 29-06-2021

Download 'Factsheet Onderzoek van menselijke skeletresten (inhumatieresten)'

PDF document | 2 pagina's | 202 kB

Publicatie | 29-06-2021

Download 'Factsheet Organisch residu-analyse (aankoeksels)'

PDF document | 2 pagina's | 280 kB

Publicatie | 29-06-2021

Download 'Factsheet OSL-datering'

PDF document | 2 pagina's | 755 kB

Publicatie | 29-06-2021

Download 'Factsheet XRF-onderzoek'

PDF document | 2 pagina's | 1,1 MB

Publicatie | 29-06-2021

Kennisbank

Een aantal van deze factsheets is opgenomen in onze kennisbank: Natuurwetenschappelijke archeologische onderzoekstechnieken. Op termijn zullen ook de overige factsheets verschijnen op de kennisbank.

Naast deze factsheets zijn er nog 12 factsheets over inventariserend veldonderzoek (archeologische prospectie).