Evaluatie Erfgoedwet - Publieksbereik en participatie

In opdracht van het ministerie van OCW hebben SiRM en DSP-groep een quick scan uitgevoerd met als kernvraag: hoe zichtbaar is archeologie in Nederland voor een breed publiek? De rapportage van dit onderzoek is in februari 2021 afgerond en op deze pagina beschikbaar.

Daarnaast is in 2018 onder begeleiding van de RCE een verkenning gedaan van publieksbereik in de archeologie in verschillende Europese landen. U kunt het verslag hieronder downloaden.

Tevens is in opdracht van de RCE een verkenning uitgevoerd naar participatie en burgerinitiatief in de Nederlandse archeologie. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam in samenwerking met Universiteit Leiden en met steun van het Fonds voor Cultuurparticipatie.