Researching the International Field: Collections Management and Built Environment

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed werkt met partnerlanden aan een duurzame toekomst voor gedeeld cultureel erfgoed. Deze Engelstalige publicatie presenteert de resultaten van onderzoek op welke manier de RCE kan leren van deze internationale samenwerkingen.

Internationale samenwerking

Wat kunnen we van deze internationale organisaties leren op het gebied van strategieën en methoden? En in hoeverre zijn er mogelijkheden voor toekomstige samenwerking? Dit waren vragen die werden onderzocht. De relevantie van dit rapport gaat verder dan het programma Gedeeld Cultureel Erfgoed van de RCE en daarom is deze publicatie interessant voor een breder publiek.

Colofon

Auteur: Paige Foley
Begeleiding: Jean-Paul Corten
Editor: Sofia Lovegrove
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2019