Position Paper Monumenten

Aanvulling op de Nederlandse Praktijk Richtlijn voor aardbevingsbestendig bouwen (NPR 9998:2018), opgesteld door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN). Constructeurs, vergunningverleners en eigenaren/bewoners kunnen hiermee meer maatwerk leveren bij het toepassen van de NPR bij monumenten. De RCE en de NCG hebben een inhoudelijke en financiële bijdrage geleverd. 

De position paper is te downloaden via de website van de NEN