Indicatie ruimte onder indemniteitsplafond 01-10-2019

Maandelijkse indicatie van de beschikbare ruimte onder het indemniteitsplafond voor een tijdelijke tentoonstelling of langdurige bruikleen.