Indicatie ruimte onder indemniteitsplafond 01-05-2021

Maandelijkse indicatie van de beschikbare ruimte onder het indemniteitsplafond voor een tijdelijke tentoonstelling.