Indicatie ruimte onder indemniteitsplafond 01-08-2020

Maandelijkse indicatie van de beschikbare ruimte onder het indemniteitsplafond voor een tijdelijke tentoonstelling.