Indicatie ruimte onder indemniteitsplafond 01-04-2024

Maandelijkse indicatie van de beschikbare ruimte onder het indemniteitsplafond voor een tijdelijke tentoonstelling.