Indicatie ruimte onder indemniteitsplafond 01-12-2023

Maandelijkse indicatie van de beschikbare ruimte onder het indemniteitsplafond voor een tijdelijke tentoonstelling.