Indicatie ruimte onder indemniteitsplafond 01-02-2023

Maandelijkse indicatie van de beschikbare ruimte onder het indemniteitsplafond voor een tijdelijke tentoonstelling.