NAR 56: Village Formation in the Netherlands during the Middle Ages (AD 800-1600)

In deze  Engelstalige publicatie wordt na een brede verkenning, de ontwikkeling van een aantal dorpen geanalyseerd en vergeleken.

En in het artikel eronder, in 2018 verschenen in het vakblad Archeologie in Nederland, leest u een korte samenvatting van het onderzoek.

Hoge resolutie

Download 'NAR 56: Village Formation in the Netherlands during the Middle Ages (AD 800-1600)'
PDF document | 399 pagina's | 120.7 MB | 2018

Middeleeuwse dorpen

Voor dit onderzoek zijn resultaten van archeologische opgravingen tussen 2005 en 2015 vergeleken en geanalyseerd. Deze studie laat zien dat aan de middeleeuwse ontwikkeling van deze dorpen vergelijkbare processen ten grondslag liggen en dat de beschikbare modellen wat dat betreft kloppen. Tegelijkertijd komen grote regionale verschillen aan het licht. Ten slotte wordt een aantal aanbevelingen gedaan om het onderzoek naar middeleeuwse dorpsvorming verder te brengen. Allereerst bieden de archeologische gegevens op zichzelf niet genoeg informatie. Aanvullend historisch-geografisch onderzoek is noodzakelijk, gecombineerd met studie van het middeleeuwse landbezit. Verder zou het onderzoek naar dorpsvorming enorm gebaat zijn bij specifieke onderzoekskaders op gemeentelijk niveau en bij continuïteit in het onderzoek.

Deze publicatie is alleen in het Engels beschikbaar.

Colofon

Reeks: Nederlandse Archeologische Rapporten (NAR) 56
Projectmanagement: H. van Londen (Universiteit van Amsterdam)
Auteurs: J.P.W. Verspay (University of Amsterdam/University of West Bohemia), A.M.J.H. Huijbers (BAAC), J. Renes (Utrecht University), J. Symonds (University of Amsterdam), H. van Londen (University of Amsterdam)
ISBN/EAN: 9789057992940
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2018