RAM 246: Onderzoek met uitzicht. Karterend booronderzoek in de Lionserpolder, gemeente Leeuwarden

In de Lionserpolder (Leeuwarden) is op twee locaties karterend onderzoek uitgevoerd. Hierbij is een nederzetting uit de late ijzertijd – Romeinse tijd aangetroffen.

Booronderzoek Hiptille en Het Eiland

In het natuurgebied Lionserpolder in Westergo troffen medewerkers van Natuurmonumenten op twee plekken handgevormde aardewerkscherven aan. Natuurmonumenten schakelde vervolgens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in. De twee organisaties werken regelmatig samen om het cultuurhistorisch erfgoed in natuurgebieden veilig te stellen. In augustus 2016 voerde de Rijksdienst booronderzoek uit op de twee vindplaatsen Hoptille en Het Eiland. Het doel was om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de aard, diepteligging en verspreiding van de in de ondergrond aanwezige archeologische resten. Deze rapportage beschrijft de resultaten.

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 246
Auteurs: H. Feiken & M. van der Heiden
ISBN/EAN: 9789057993015
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2018