Gezonken Tweede Wereldoorlog erfgoed

Een onderzoek naar de bekende voorraad Scheepswrakken uit de Tweede Wereldoorlog in Nederland.

Colofon

Titel: Gezonken Tweede Wereldoorlog erfgoed. Een onderzoek naar de bekende voorraad Scheepswrakken uit de Tweede Wereldoorlog in Nederland.
Auteur: M. Gombert
Studentnummer: 349409
Kaarten: M. Gombert
Vormgeving: M. Gombert
Onder begeleiding van: M. Manders (RCE)
Opdrachtgever: Maritiem Programma van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Versie: Definitief, december 2017