Wederopbouw, een kansrijke erfenis. Handreiking bij transformatieopgaven.

Deze publicatie geeft aanbevelingen over hoe de kwaliteiten van naoorlogse gebieden kunnen worden ingezet bij transformatieopgaven.

Naoorlogse gebieden

Een halve eeuw na de wederopbouwperiode zijn de naoorlogse gebieden enerzijds tot volle wasdom gekomen, maar moeten we tegelijkertijd constateren dat de wereld veranderd is. Bijna zonder uitzondering zijn de naoorlogse gebieden op dit moment onderwerp van grotere of kleinere transformatieopgaven. Deze publicatie laat zien hoe de bestaande kwaliteiten hierbij kunnen worden benut. Actuele thema’s komen aan de orde, zoals de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad, klusflats, de revitalisering van naoorlogse winkelstrips, zorg in de wijk, de kwaliteit van naoorlogse scholen en het belang van groen in de stad.

Colofon

Auteurs: Anita Blom, Eva Stegmeijer, Frank Buchner, Marlijn Baarveld, Renate Pekaar, Victorien Koningsberger.
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2017