Erfgoedbalans 2017

Eens in de vier jaar brengt het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de stand van het erfgoed in beeld door middel van een Erfgoedbalans.

Erfgoed in de volle breedte

In deze publicatie wordt het erfgoed in de volle breedte behandeld. Het gaat om roerend erfgoed, zoals museale collecties en mobiel erfgoed, het onroerende erfgoed, zoals gebouwde en archeologische monumenten en het cultuurlandschap. Daarnaast is er aandacht voor het immateriële culturele erfgoed. Ook overstijgende thema’s als het bereik van het erfgoed en digitalisering komen in afzonderlijke hoofdstukken aan bod. De Erfgoedbalans is voor een groot deel gebaseerd op gegevens uit de Erfgoedmonitor van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Colofon

Tekst: Directoraat-Generaal Cultuur en Media
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2017